Siirry suoraan sisältöön

Mitä tarkoittaa oikoluku käytännössä

Mitä tarkoittaa oikoluku ja mitä se käytännössä on.

Paraskaan kirjoittaja ei aina huomaa omia virheitään eikä niitä pysty seulomaan esiin hyvänkään oikolukuohjelman avulla. Siksi kaikki tärkeät tekstit kannattaa antaa ammattilaisen oikoluettavaksi. Työnsä osaava oikolukija hallitsee alati muuttuvat oikeinkirjoitussäännöt ja erilaisiin lauserakenteisiin liittyvät haasteet. Kun mietitään, mitä tarkoittaa oikoluku, luullaan usein sen tarkoittavan vain selkeiden kirjoitusvirheiden korjaamista. Oikoluku pureutuu kuitenkin tekstin luettavuuteen paljon syvemmälle ja perusteellisemmin. Tosin perusteellisempaa kielenhuoltoa kutsutaan kielentarkistukseksi ja siinä nimenomaan puututaan lauserakenteisiin, jolloin tekstistä tulee paljon sujuvampaa.

Ylläty monipuolisuudesta eli mitä tarkoittaa oikoluku

Oikoluvussa kiinnitetään huomiota myös esimerkiksi kappalejakoon ja käytettyihin sanavalintoihin. Tekstin sisältöön oikolukija ei puutu, sillä sen paras asiantuntija on luonnollisesti kirjoittaja itse. Oikolukija pitää huolen siitä, että teksti on mahdollisimman helposti luettavassa muodossa. Tekstin ydinasiat välittyvät lukijalle parhaiten, kun se on kaikilta osin virheetöntä ja yksinkertaista. Kielentarkistajan tehtävä on pitää sekä lukijan että kirjoittajan puolta. Mielikuva tekstistä pitää säilyä alusta loppuun oikeana, vaikka virheet tulee korjattua sekä lauserakenteet muokattua yksinkertaisemmaksi sekä luettavammaksi.

Tekstin oikeakielisyys tarkistetaan sekä tulosteelta että tietokoneen avulla. Tyhjät välilyönnit poistetaan ja varmistetaan, että tyyli säilyy johdonmukaisena alusta loppuun saakka. Oikolukija käy läpi esimerkiksi otsikot, fontit, muotoilut ja kuvatekstit. Kun kirjoittaja tietää, että edessä on vielä oikoluku, hän voi keskittyä tekstin sisältöön miettimättä liikaa oikolukijan vastuulle kuuluvia kysymyksiä. Tekstin on kuitenkin oltava ymmärrettävää, ettei oikolukijalle tai kielentarkistajalle tulee ongelmia ymmärtää kirjoitetun asian sisältöä.

Oikoluvulla laadukkaaseen lopputulokseen

Lähtökohtaisesti asiakas ilahtuu ja vaikuttuu nähdessään oman tekstinsä oikolukijan työn jäljiltä. Hän huomaa sen selkiytyneen ja ikään kuin kirkastuneen. Paras lopputulos syntyykin, kun jokainen keskittyy siihen osuuteen, jonka asiantuntija on. Kirjoittaja syventyy tekstin aiheeseen ja oikolukija kielen ammattilaisena sen tehokkuuteen sekä virheettömyyteen. Kokonaisuuden kannalta parasta onkin juuri kirjoittajan ja oikolukijan saumaton yhteistyö. Tekstin tulee tavoittaa parhaalla mahdollisella tavalla kohdeyleisönsä sekä viestinnälliset tavoitteensa.

Tämä sivusto käyttää evästeitä taatakseen sinulle parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen